اولین دوره سمینارهای تخصصی دکتر وب - مشهد اسفند ماه 95

اولین دوره سمینارهای تخصصی دکتر وب - مشهد اسفند ماه 95

 
 
اولین دوره سمینارهای تخصصی دکتر وب با محوریت بد افزار ها ، باج افزار ها و ارائه راهکار های امنیتی در تاریخ 11 اسفند ماه در مشهد برگزار خواهد شد . همچنین اساتید دانشگاه و اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز میتواند به مدت محدود برای ثبت نام رایگان اقدام نمایند .

ادامه مطلب